Připouštění

Zalíbil se Vám hřebec Lion – GHR Alant`s Lion Heart, neváhejte nás kontaktovat,
máte-li zájem o připuštění vaší klisny.

Podmínky připouštění

 

 • Připouštěcí poplatek - dohodou
 • Klisna nesmí být okutá na zadní nohy
 • Možnost ustájení
 • Po dohodě zjištění říje, březosti atd.

Veterinární podmínky pro připouštění

 • Serologické vyšetření:
  • hřebčí nákazu - dourine
  • infekční anémii koní - IAE (ne starší 6 měsíců)
  • vozhřivku - malleus
 • Bakteriologické vyšetření(stěr):
  • infekční metritis klisen (CEM) ! nevyžadujeme u klisen, které mají pod sebou hříbě !
 • Pravidelná vakcinace na chřipku a tetanus